General motors

Pontiac var först en indianhövding och general motors tillverkade sedan en bil med det namnet och det började dom med nitton hundra tjugo sex. Jag har faktiskt ägt en pontiac en gång och då var det en pontiac verkstad som fick fixa den åt mig när den gick sönder. Numera så har jag tyvärr inte den bilen kvar, men verkstaden finns så dom kan fortfarande fixa en pontiac om det skulle behövas, Ja dom kan alla årsmodeller så dit kan man åka med sin dyrgrip om man vill ha den lagad eller kanske servad.